17.02.2020 14:02:26

Hh.i
2020-02-18 02:47:47
Ха фикрингизга кушиламан бундай вазиятни келтириб чикарганларни каттик жазолаш керак, жой куриш экан фермерни ерига бориб битта кесак олиб кетолмайсизку узлари бермаса

+