Partiya ustavi

O‘zbekiston “Adolat” SDPning
2019 yil 2 noyabrdagi
 IX Qurultoyida qabul qilingan

 

O‘zbekiston “Adolat” SDPning
2023 yil 29 maydagi
XI Qurultoyida o‘zgartirish va
qo‘shimchalar kiritilgan

 

 

O‘ZBEKISTON “ADOLAT” SOTSIAL-DEMOKRATIK PARTIYASI

 USTAVI (yangi tahrir)

1. UMUMIY QOIDALAR

1.1. O‘zbekiston “Adolat” sotsial-demokratik partiyasi (bundan keyin – Partiya) –O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamiyat siyosiy hayotida o‘z siyosiy irodasini shakllantirishi va ro‘yobga chiqarishi, ijtimoiy va siyosiy aksiyalarda, saylovlar va referendumlarda ishtirok etishi hamda fuqarolarning manfaatlarini davlat hokimiyati organlari va mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlarida o‘z vakillari orqali ifoda etish maqsadida tuzilgan siyosiy tashkilot bo‘lib, tashkiliy-huquqiy shakli siyosiy partiya hisoblanadi.

1.2. Partiyaning rasmiy nomi:

- o‘zbek tilida: O‘zbekiston “Adolat” sotsial-demokratik partiyasi,

- qisqacha nomi – O‘zbekiston “Adolat” SDP;

- ingliz tilida: The social-democratic party of Uzbekistan “Adolat”,

- qisqacha nomi – SDPU “Adolat”;

- rus tilida: – Sotsial-demokraticheskaya partiya Uzbekistana “Adolat”,

- qisqacha nomi – SDPU “Adolat”.

1.3. Partiya o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, “Davlat boshqaruvini yangilash va yana-da demokratlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy qonuni, “Siyosiy partiyalar to‘g‘risida”gi, “O‘zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari to‘g‘risida”gi, “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi, “Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to‘g‘risida”gi qonunlari, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining amaldagi boshqa qonun hujjatlari va mazkur Ustavga muvofiq amalga oshiradi.

1.4. Partiya o‘z faoliyatini o‘zini o‘zi boshqarish, oshkoralik, qonuniylik va aʼzolarining partiya hayotida faol qatnashishi, saflariga kirish va undan chiqish erkinligi, teng huquqliligi asosida olib boradi.

1.5. Partiya O‘zbekiston Respublikasining barcha hududlarida faoliyat yuritadi.

1.6. Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya qo‘mitasi tomonidan tasdiqlangan hamda belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tgan ramzlariga, jumladan, bayrog‘i, vimpeli, emblemasi, ramzi tushirilgan muhriga va boshqa belgilarga ega.

1.7. Partiyaning doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi organi – Siyosiy Kengash Ijroiya Qo‘mitasining Markaziy apparati joylashgan manzili: indeks: 100043, Toshkent shahar, Chilonzor tumani, “Sharq tongi” ko‘chasi, 23-uy.

2. PARTIYA VA PARTIYA TASHKILOTLARINING HUQUQIY MAQOMI

2.1 Partiya O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan tartibda davlat ro‘yxatidan o‘tgan sanadan boshlab yuridik shaxs maqomini oladi.

2.2. Partiya majburiyatlari bo‘yicha o‘ziga tegishli mulk va pul vositalari bilan qonunchilikda belgilangan tartibda javob beradi.

2.3. Partiya Ustavda belgilangan maqsadlarga erishish uchun shartnomalar, kelishuvlar, bitimlar tuzishi, mulkiy va nomulkiy huquqlarga egalik qilishi, sudda daʼvogar yoki javobgar sifatida ishtirok etishi mumkin.

2.4. Partiya mustaqil ravishda o‘z harakat dasturini, ish rejalarini ishlab chiqadi va tasdiqlaydi.

2.5. Partiya mazkur Ustavda ko‘rsatilgan maqsadlariga muvofiq bo‘lgan va qonunchilikda taʼqiqlanmagan har qanday faoliyat bilan shug‘ullanishi mumkin.

2.6. Partiya markaziy boshqaruv organlari va uning quyi partiya tashkilotlari qonunchilikda belgilangan tartibda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishi mumkin.

3. ASOSIY MAQSAD VA VAZIFALAR

3.1. Partiyaning asosiy maqsadi – huquqiy-demokratik davlat, ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotiga asoslangan kuchli adolatli fuqarolik jamiyatini barpo etish hamda O‘zbekiston hududida yashayotgan barcha millat va elatlarning umumiy manfaatlariga mos keladigan, fuqarolarning qonun oldida tengligi, birdamligi, konstitutsiyaviy huquq va erkinliklari taʼminlangan maʼnaviy jipslashgan jamiyatni taraqqiy toptirishda faol ishtirok etishdir.

3.2. Partiyaning vazifalari:

- O‘zbekiston mustaqilligini mustahkamlash borasida demokratik jarayonlarni jadallashtirish;

- O‘zbekistonda huquqiy-demokratik davlat barpo etish borasida Vatanga sadoqatli xizmat qiladigan insonlarni tarbiyalash;

- erkin va adolatli fuqarolik jamiyatiga asoslangan huquqiy-demokratik davlat qurish bilan bog‘liq saʼy-harakatlarni qo‘llab-quvvatlash;

- O‘zbekiston fuqarolariga o‘z qonuniy huquqlari, erk va burchlarini anglashga ko‘maklashish, ularning siyosiy ongi va siyosiy madaniyatini rivojlantirish;

- mamlakatimiz fuqarolarining, xususan, yosh avlodning huquqiy ong va madaniyatini oshirish, ularni ona Vatanga, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida, adolatli inson qilib tarbiyalash;

- millatlararo munosabatlarni mustahkamlash, do‘stlik va hamjihatlikni rivojlantirish, har qanday millatchilik, diniy ekstremizm, terrorizm illatlariga qarshi kurash olib borish, dinlararo bag‘rikenglikni, tinchlik va barqarorlikni, millatlararo totuvlikni targ‘ib qilish;

- davlat ijroiya tizimini takomillashtirish, davlat hokimiyati organlarida imonli, pok, o‘z Vatani, xalqini sevadigan va elu yurtiga sadoqat bilan xizmat qiladigan rahbar va mutaxassis kadrlarning ishlashiga erishish;

- jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaga qarshi kurashish tadbirlarini amalga oshirish va korrupsiyaga qarshi kurashishga oid qonun hujjatlari loyihalarini ilgari surish, adolatning buzilishiga olib keladigan illatlar, xususan, korrupsiyaning oldini olish tadbirlarini amalga oshirish va korrupsiyaga qarshi kurashishni keng targ‘ib qilib, bu borada mansabdor shaxslarni, omma, shu jumladan, yoshlarni hamkorlikka chaqirish ishlarini olib borish;

- adolatli mehnat munosabatlarini taʼminlash, O‘zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan mehnat va bandlik masalalariga, xususan, majburiy mehnatga qarshi kurashishga, bolalardan og‘ir mehnatda foydalanishni taqiqlashga oid, diskriminatsiya haqidagi, mehnatiga yarasha haq olish va onalikni himoya qilish to‘g‘risidagi xalqaro mehnat konvensiyalariga og‘ishmay amal qilish choralarini ko‘rish, mehnat muhofazasini taʼminlash va qulay mehnat shart-sharoitlarini yaratishda ish beruvchi va xodimlarga huquqiy va amaliy yordam ko‘rsatish;

- respublika fuqarolarining turmush darajasini ko‘tarish, ijtimoiy jihatdan muhtoj aholining huquqiy muhofazasini taʼminlash borasida takliflar kiritish;

- sud-huquq sohasini isloh qilishda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan o‘zaro hamkorlikda faol ishtirok etish, mazkur yo‘nalishda takliflar ishlab chiqish va uni amalga oshirish choralarini ko‘rish;

- aholi sog‘lig‘ini saqlash, yosh avlodni sog‘lom va tarbiyali, bilimli qilib tarbiyalash, ularga taʼlim berish va sog‘liqni saqlash sohasini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish, natijalari bo‘yicha takliflar ishlab chiqish va ularni amalga oshirish choralarini ko‘rish;

- jamiyatimizda qonun va adolat ustuvorligini, aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish va dori-darmon vositalari bilan taʼminlashni doimiy ravishda yaxshilanib borish bo‘yicha aniq takliflar ishlab chiqish va ularni Hukumatga kiritib borish;

- mamlakatda ilm-fan, taʼlim-tarbiya, sog‘liqni saqlash, huquqni muhofaza qilish sohasida yosh olimlarni qo‘llab quvvatlash va ularning muammolarini o‘rganib, amaliy takliflar kiritib borish;

- O‘zbekistonning jahon miqyosida o‘z o‘rnini egallashi, dunyodagi ilg‘or davlatlar bilan xalqaro huquq talablari asosida o‘zaro manfaatli aloqalarini rivojlantirish uchun faoliyat ko‘rsatish, milliy manfaatlariga mos keladigan tashqi siyosatni qo‘llab-quvvatlash;

- jahon sotsial-demokratik harakati bilan, ilg‘or qarashlarga asoslangan sofdil va ezgu niyatli boshqa ijtimoiy harakatlar, partiyalar bilan aloqa bog‘lash.

- partiyadan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentligiga, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi, xalq deputatlari mahalliy Kengashlari deputatligiga, mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlarida saylanadigan lavozimlarga nomzodlar ko‘rsatish, qayd etilgan saylovlarda ishtirok etish, shuningdek, saylangan organlarda faoliyat ko‘rsatish;

- malakali mutaxassislar, byudjet sohalari xodimlari, pedagoglar, shifokorlar, injener-texnik va ilm-fan vakillari, xizmat ko‘rsatish sohalari mehnatkashlarining manfaatlarini himoya qilish.

3.3. Partiya faoliyati ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyoti negizida fuqarolik jamiyatini qurish borasida mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar jarayoniga aholining barcha qatlamlarini jalb etish, hokimiyatning vakillik organlari orqali davlat boshqaruvida ishtirok etish, fuqarolarning siyosiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, mamlakat hayotining muhim masalalari yuzasidan o‘z tarafdorlarining fikr va mulohazalarini yuzaga chiqarish va bu masalalar bo‘yicha partiya pozitsiyasini keng jamoatchilikka va barcha pog‘onadagi davlat hokimiyat organlariga yetkazishga qaratilgan.

3.4. Partiya o‘zining g‘oyalariga sadoqatli hamda saylovchilar ishonchini qozongan aʼzolarini davlat hokimiyatining vakillik va ijro organlariga nomzod sifatida ko‘rsatadi.

4. PARTIYA TASHKILOTLARI VA ULARNI TASHKIL ETISH QOIDALARI

4.1. Partiya aʼzolari birlashuvining asosiy tashkiliy shakli O‘zbekiston Respublikasining tegishli maʼmuriy-hududiy subyektlari bo‘yicha tuziladigan hamda partiya aʼzolarining bevosita turar joyi, ish joyi yoki jamoatchilik faoliyati bo‘yicha birlashtiruvchi partiya tashkilotlaridir.

4.2. Davlat hokimiyatining qonun chiqaruvchi va vakillik organlarida partiyadan saylangan deputatlardan tuziladigan deputatlik birlashmalari (fraksiya va guruhlari) ushbu organlarda partiya manfaatlarini ifodalashning tashkiliy shaklidir.

4.3. Partiyaning oliy organi – Qurultoy, eng quyi organi esa boshlang‘ich partiya tashkiloti yig‘ilishidir.

4.4. Partiya tashkilotlarini boshqarish saylab qo‘yiladigan organlar va shaxslar tomonidan olib boriladi. Ular partiya tadbirlari va qarorlarini amalga oshiradi.

4.5. Partiyaning barcha organlari quyidan yuqorigacha saylab qo‘yiladi.

4.6. Partiya organlari va ularning aʼzolari ularni saylab qo‘ygan partiya tashkilotlari oldida hisobot beradilar.

4.7. Partiya aʼzolari o‘z fikrlarini bildirishda erkinlik, siyosiy tahlil, oshkoralik va o‘z-o‘zini tanqid qoidalariga amal qiladilar.

4.8. Partiyaning barcha tashkilotlari o‘zaro bog‘liq bo‘lib, quyi organlar yuqori organlar qarorlari, topshiriqlarini bajarish bilan bir vaqtda ushbu Ustavga hamda o‘zlarining nizomlariga binoan vakolatlari doirasida harakat qiladi.

4.9. Partiya tashkilotlari o‘z vazifalarini amalga oshirishda jamoatchilikka tayanib ish ko‘radilar. Ular joylarda turli-tuman shakldagi klublar, uchrashuvlar, seminarlar, baxs-munozaralar va boshqa tadbirlarni tashkil etib, partiyaga aʼzo bo‘lmagan fuqarolarni partiyaning maqsadi, dasturiy g‘oyalari va faoliyati bilan tanishtiradilar hamda ularni partiya saflariga jalb etadilar.

4.10. Partiya tashkilotlari va organlari tomonidan qabul qilingan qaror barcha aʼzolar uchun majburiydir. Qarorlar, qonun hujjatlari, mazkur Ustavga va partiya oliy organlarining qarorlariga zid bo‘lmasligi kerak.

4.11. Partiya hududiy, tuman, shahar va boshlang‘ich partiya tashkilotlaridan tashkil topgan.

4.12. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar hamda ular tarkibiga kiruvchi tuman va shahar partiya tashkilotlari hududiy va mahalliy partiya tashkilotlari maqomiga egadirlar. Mahalliy partiya tashkilotlari tuman va shahar maʼmuriy tuzilmalari doirasidagi boshlang‘ich partiya tashkilotlarini birlashtirish uchun xizmat qiladi.

4.13. Boshlang‘ich partiya tashkilotlari, kamida uch nafar partiya aʼzosini bevosita birlashtirish maqsadida, qonuniy cheklovlar bo‘lmagan hollarda tuziladi.

4.14. Boshlang‘ich partiya tashkilotlari partiya aʼzolarining yashash va ish joylari, kasbiy va jamoatchilik faoliyatlari bo‘yicha aʼzolarining fikrini hisobga olgan holda, tegishli tuman, shahar partiya Kengashlari Ijroiya Qo‘mitalari qarori bilan tuziladi, qayta tashkil etiladi va tarqatib yuboriladi.

4.15. Hududiy, tuman va shahar partiya tashkilotlari partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi qaroriga binoan O‘zbekiston Respublikasi maʼmuriy-hududiy tuzilishiga qarab tuziladi, qayta tashkil etiladi va tugatiladi.

4.16. Hududiy partiya tashkilotini tuzish to‘g‘risidagi qarorni qabul qilish bilan bir vaqtda tashkiliy qo‘mita tuziladi va bir oy davomida taʼsis konferensiyasi chaqiriladi.

4.17. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar partiya tashkilotlari, shuningdek, ular tarkibiga kiruvchi tuman, shahar partiya tashkilotlari qonunda belgilangan tartibda davlat ro‘yxatiga olinganidan so‘ng yuridik shaxs maqomini oladi.

4.18. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarida, ijodiy uyushmalar, ko‘ngilli jamiyatlar va jamg‘armalarda hamda taʼlim muassasalarida boshlang‘ich partiya tashkilotlari tashkil etilishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

5. PARTIYAGA AʼZOLIK

5.1. O‘zbekiston Respublikasining 18 yoshga to‘lgan, partiyaning Ustav va Dasturini tan olgan, uni qo‘llab-quvvatlaydigan, partiya Dasturida belgilangan tadbirlarni amalga oshirishda faol ishtirok etadigan O‘zbekiston fuqarosi o‘z xohishi va irodasi bilan Partiya aʼzosi bo‘lishi mumkin.

5.2. Partiyaga aʼzolik ixtiyoriy va yakka tartibda amalga oshiriladi.

5.3. Aʼzolik badalini to‘lash majburiydir. Aʼzolik badalini miqdorini belgilash, to‘lash yoki to‘lashdan ozod etish va uni hisobini yuritish tartibi partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya qo‘mitasi tomonidan belgilanadi.

5.4. Partiya aʼzosi boshqa siyosiy partiya aʼzosi bo‘lishi mumkin emas.

5.5. Partiya aʼzoligiga qabul qilish to‘g‘risidagi qaror, qoida tariqasida, fuqaroning doimiy yoki vaqtincha yashash va ishlash joyi hududidagi boshlang‘ich partiya tashkiloti umumiy yig‘ilishda ochiq ovoz berish yo‘li bilan qabul qilinadi. Partiya Qurultoyi, Siyosiy Kengash Plenumi, Siyosiy Kengash Ijroiya Qo‘mitasi majlisi, hududiy, tuman va shahar partiya Kengashlari Plenumlari, shuningdek, hududiy, tuman va shahar partiya Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi majlisi partiya aʼzoligiga qabul qilish haqida qaror qabul qilishga haqli, shu bilan birga, fuqaroning partiyaga qabul qilish to‘g‘risidagi arizasini ko‘rib chiqish uchun tegishli quyi organiga ko‘rsatma berishi mumkin.

5.6. Partiya aʼzosi bo‘lish O‘zbekiston Respublikasi fuqarosining yozma arizasi asosida boshlang‘ich partiya tashkilotining yig‘ilishi tomonidan hal qilinadi. Partiyaga qabul qilish partiyaning tegishli tuman, shahar tashkilotlari tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

Bunda O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi o‘zining doimiy yoki vaqtincha yashash joyidagi tuman, shahar partiya Kengashi raisi nomiga partiyaga aʼzo bo‘lish haqidagi arizasini shaxsan topshiradi.

5.7. Fuqaroning partiyaga aʼzo bo‘lish haqidagi arizasini ko‘rib chiqish va unga asosan qaror qabul qilish muddati ariza partiyaning tegishli tarkibiy organi bo‘linmasiga topshirilganidan keyin o‘n besh kundan oshmasligi lozim.

5.8. Fuqarodan partiyaga aʼzo bo‘lish haqidagi arizani qabul qilib olgan partiya organi yoki uning tarkibiy bo‘linmasi tomonidan arizani ko‘rib chiqish muddati talabi buzilgan taqdirda fuqaro partiyaning yuqori rahbar organlariga ariza bilan murojaat etishga haqli.

5.9. Partiya aʼzosining huquq va majburiyatlari partiyaning vakolatli organi yoki uning tarkibiy bo‘linmasi tomonidan partiya aʼzoligiga qabul qilish haqidagi qaror chiqqan kundan eʼtiboran kuchga kiradi.

5.10. Partiya aʼzolariga partiya aʼzolik bileti beriladi.

6. PARTIYA AʼZOSINING HUQUQLARI

6.1. Partiya aʼzolari teng huquqlidir.

6.2. Partiya aʼzosi quyidagi huquqlarga ega:

- partiyaning turli darajadagi partiya tashkilotlari o‘tkazadigan tadbirlarda ishtirok etish, o‘z fikr-mulohazalarini erkin bildirish hamda partiya faoliyatini yaxshilash bo‘yicha takliflar kiritish;

- partiya rahbar organlarini saylash, ularga saylanish, ariza va takliflar bilan murojaat etish;

- partiya nomidan davlat hokimiyatining qonun chiqaruvchi va vakillik organlariga nomzod sifatida tavsiya etilish;

- partiyaning quyi va yuqori organlariga murojaat qilish va ulardan o‘z vaqtida savollarga javob olish, o‘zining mulohazalarini bildirish;

- partiya yig‘ilishlaridagi masalalar muhokamasida, partiya matbuotida faol ishtirok etish;

- O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, qonunlari, partiya Ustavi va Dasturiga, xalqaro meʼyorlar talablariga zid bo‘lmagan jamoat tashkilotlari va harakatlarining ishlarida qatnashish;

- partiyaga aʼzoligini vaqtincha to‘xtatish yoki undan o‘z arizasiga ko‘ra ixtiyoriy ravishda chiqish.

6.3. Partiya aʼzosi partiya Ustavini, Odob-axloq qoidalarini buzgan yoki Ustav talablarini, partiyaviy majburiyatlarini bajarmagan taqdirda, shuningdek, partiya shaʼniga dog‘ tushirgani yoki unga ziyon yetkazadigan xatti-harakatlarni sodir etganda unga nisbatan quyidagi taʼsir choralaridan biri qo‘llanilishi mumkin:

- tanbeh berish, Ustav talablari va Odob-axloq qoidalarini buzish mumkin emasligi to‘g‘risida ogohlantirish, bunday holat yana qaytarilmasligini qatʼiy talab qilish;

- partiya majlislarida qatnashish (so‘z olish) huquqini vaqtinchalik cheklash;

- nomaqbul xatti-harakat sodir etgan partiya aʼzosiga jamoatchilik oldida kechirim so‘rash talabini qo‘yish;

- ushbu Ustavning 6.5-bandida nazarda tutilgan hollarda O‘zbekiston “Adolat” SDP Siyosiy Kengashi Ijroiya qo‘mitasi yoki partiyaning tegishli hududiy Kengashi qarori bilan O‘zbekiston “Adolat” SDP aʼzosini partiya safidan chiqarish.

Vakillik organlari deputatlarini partiya safidan chiqarish faqat O‘zbekiston “Adolat” SDP Siyosiy Kengashi Ijroiya qo‘mitasi tomonidan amalga oshiriladi.

6.4. Partiya aʼzoligidan chiqarilgan hollarda bir oy muddat ichida yuqori partiya organlariga shikoyat arizasi bilan murojaat etish huquqiga egadirlar. Shikoyat arizasi uzog‘i bilan 15 kunlik muddatda ko‘rib chiqilishi va qabul qilingan qaror haqida ariza beruvchiga uch kun muddat ichida maʼlum qilinishi kerak.

6.5. Partiya aʼzosi quyidagi hollarda partiya safidan chiqariladi:

- o‘z arizasiga ko‘ra;

- partiya Ustavini muntazam ravishda buzgan yoki Ustav talablarini, partiyaviy majburiyatlarini bajarmagan taqdirda;

- partiyaning Odob-axloq qoidalarini qo‘pol ravishda buzganda yoxud partiya shaʼniga dog‘ tushiruvchi yoki unga ziyon yetkazuvchi xatti-harakatlarni sodir etganda;

- boshqa siyosiy partiyaga aʼzo bo‘lganda;

- boshqa siyosiy partiya hamda u tomonidan ilgari surilayotgan nomzodning saylov kampaniyasida ish boshlasa, shu jumladan, uning ishonchli vakili sifatida faoliyat yuritsa;

- O‘zbekiston Respublikasining fuqaroligi tugatilganda;

- harbiy xizmatga, davlat xavfsizlik xizmatiga,  prokuratura, ichki ishlar organlari, O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi organlariga ishga o‘tganda, O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasining mansabdor shaxsi yoxud sudya etib tayinlanganda (saylanganda);

- vafot etganda, sud tomonidan muomalaga layoqatsiz yoki vafot etgan deb topilganda.

Partiya aʼzosi partiya safidan chiqarilganda partiyadagi saylangan lavozimidan mahrum bo‘ladi.

Partiya safidan chiqarish haqidagi qaror partiyaning tuman (shahar) tashkiloti tomonidan qabul qilinadi va hududiy partiya tashkilotiga tasdiqlash uchun taqdim etiladi.

6.6. Partiyaga aʼzolikni tugatish yoki to‘xtatish to‘g‘risidagi qaror boshlang‘ich partiya tashkiloti umumiy yig‘ilishi yoki tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi tomonidan qabul qilinadi.

Partiya aʼzolari tarkibidan chiqarish haqidagi qaror tegishli boshlang‘ich partiya tashkiloti umumiy yig‘ilishi yoki tuman, shahar partiya tashkiloti yoki partiyaning yuqori organi tomonidan qabul qilinadi.

6.7. Partiya aʼzolarining huquqlari O‘zbekiston Respublikasi qonunlari doirasida partiyaning boshlang‘ich partiya tashkilotlari, tuman, shahar, hududiy va markaziy organlari tomonidan himoyalanadi.

7. PARTIYA AʼZOLARINING MAJBURIYATLARI

7.1. Partiya aʼzosining majburiyatlari:

- O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, qonunlari, axloq prinsiplari va jamiyatning maʼnaviy mezonlariga rioya qilish;

- partiyaning Ustavi va dasturiy hujjatlari talablarini bajarish, partiyaviy intizomga qatʼiy rioya qilish, partiya rahbar organlari qarorlarini bajarish;

- muhokamalarda fikr va mulohazalarini erkin bayon etish hamda partiyaning dasturiy vazifalari va asosiy g‘oyalari asosida shakllantirilgan yakuniy kollegial pozitsiyasini yakdillik bilan qo‘llab-quvvatlash;

- o‘z faoliyati bilan partiyaning dasturiy hujjatlarini amalga oshirishga hamda maqsad va vazifalariga erishishga har tomonlama ko‘maklashish;

- insonlar va ularning muammolariga tushunish va eʼtibor bilan yondashish, ularning huquqlarini himoya qilish va tiklashda o‘z vakolati doirasida yordam ko‘rsatish;

- inson huquq va erkinliklari buzilishiga sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan harakat va chiqishlardan tiyilish, inson shaʼnini kamsituvchi bayonotlar bermaslik;

- ommaviy bayonotlar bilan chiqishda, tanqidiy fikrlarga munosabat bildirishda kamtarlik va bosiqlik prinsiplariga qatʼiy amal qilish;

- partiyaning dasturiy hujjatlarida, yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlarida ko‘tarilgan masalalarni amalga oshirish uchun harakat qilish; 

- partiya manfaatlarini himoya etish, partiya o‘tkazadigan saylov kampaniyalarida faol ishtirok etish;

- partiyaning g‘oya, maqsad va vazifalarini targ‘ib qilish hamda ularni hayotga tatbiq etishda faol qatnashish, shuningdek, partiya safiga yangi aʼzolarni jalb etish choralarini ko‘rish;

- aʼzolik badallarini o‘z vaqtida to‘lab borish;

- partiya organlari faoliyatida va majlislarida ishtirok etish, partiyaning rahbar organi yoki hududiy tashkiloti belgilagan tartibda partiyaviy o‘quvlarda muntazam ravishda qatnashish;

- davlat hokimiyatining vakillik organiga deputat etib saylangan taqdirda partiyaning deputatlik birlashmasi (fraksiyasi, partiya guruhi) tarkibiga kirish, vakillik organlarida partiyaning yagona kollegial pozitsiyasini ifodalash va qo‘llab-quvvatlash, partiya va elektorat manfaatlarini har tomonlama himoya qilish;

- o‘zini va partiyani obro‘sizlantiruvchi harakatlarni sodir etishdan tiyilish.

Partiya aʼzosi  ushbu  Ustav  meʼyor  va  talablariga  zid  bo‘lgan  xatti-harakatlar  sodir etgan taqdirda, unga nisbatan  partiya tashkilotlari tomonidan to partiya aʼzoligidan chiqarishgacha  bo‘lgan choralar ko‘rilishi mumkin.

8. BOSHLANG‘ICH PARTIYA TASHKILOTLARI

8.1. Boshlang‘ich partiya tashkiloti partiyaning negizi hisoblanadi. Boshlang‘ich partiya tashkiloti kamida uch nafar partiya aʼzosi bo‘lgan taqdirda tashkil etilishi mumkin va ushbu tuzilma tegishli tuman, shahar partiya Kengashlari tomonidan belgilangan tartibda ro‘yxatga olinadi. Ishlab chiqarish prinsipiga binoan, korxona, muassasa, tashkilotda ishlab turgan partiya aʼzolarini birlashtirgan boshlang‘ich partiya tashkilotlari tuziladi. Shuningdek, hududiy prinsip asosida mahalla, ko‘p qavatli uy va boshqa shunga o‘xshash tuzilmalarda yashovchi partiya aʼzolaridan iborat tarkibda boshlang‘ich partiya tashkilotlarini tuzish mumkin. Boshlang‘ich partiya tashkilotlari mazkur Ustav hamda partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya qo‘mitasi tomonidan tasdiqlangan nizomga asosan faoliyat yuritadilar.

8.2. Boshlang‘ich partiya tashkilotlari o‘zlarining vakolatlari doirasida ish ko‘rishda mustaqil bo‘lib, barcha masalalar yuzasidan o‘z mulohaza va takliflarini yuqori partiya organlariga bildirish huquqiga egadirlar. Ular yuqori partiya organlarining qarorlarini hayotga tatbiq etish uchun o‘z aʼzolarini safarbar qiladilar. O‘z aʼzolari bo‘lmish xalq deputatlariga yordam berishda asosiy tayanch kuch bo‘lib xizmat qiladilar.

8.3. Boshlang‘ich partiya tashkilotining rahbar organi umumiy yig‘ilish hisoblanadi. Umumiy yig‘ilish qoida tariqasida yilning har choragida bir marotaba o‘tkaziladi. Zarur hollarda navbatdan tashqari yig‘ilishlar o‘tkazilishi mumkin.

8.4. Boshlang‘ich partiya tashkiloti umumiy yig‘ilishida uning raisi va o‘rinbosari bir yil muddatga saylanadi.

8.5. Umumiy yig‘ilish vakolatlari:

- boshlang‘ich partiya tashkilotining raisi va uning o‘rinbosarini saylash, ularning hisobotlarini tinglash va tegishli qarorlar qabul qilish;

- Partiyaning tegishli tuman, shahar tashkiloti Konferensiyasiga delegatlarni saylash;

- Partiyaning tegishli tuman, shahar tashkiloti Kengashi tarkibiga kiritiladigan boshlang‘ich partiya tashkiloti vakilini saylash va uni chaqirib olish;

- boshlang‘ich partiya tashkiloti Kengashini zarurat bo‘lganda saylash, uning tarkibini belgilash, Kengash hisobotini tinglash va tegishli qarorlar qabul qilish;

- Partiyaning tegishli tuman, shahar tashkiloti Konferensiyasi va Kengashi tomonidan taqdim etilgan boshqa vakolatlarni amalga oshirish.

8.6. Umumiy yig‘ilishlar oralig‘idagi davrda boshlang‘ich partiya tashkiloti faoliyatiga rais rahbarlik qiladi. Boshlang‘ich partiya tashkiloti raisining bitta o‘rinbosari bo‘ladi.

8.7. Aʼzolari soni 30 kishidan ortiq bo‘lgan boshlang‘ich partiya tashkilotlarida joriy faoliyatga rahbarlik qilish uchun, zaruratga ko‘ra, boshlang‘ich partiya tashkiloti raisi, uning o‘rinbosari va boshqa aʼzolari tarkibida kamida besh kishidan iborat Kengash saylanishi mumkin.

Boshlang‘ich partiya tashkiloti Kengashi vakolati va vakolat muddatlari qabul qilingan nizom asosida belgilanadi.

8.8. Boshlang‘ich partiya tashkiloti Kengashiga boshlang‘ich partiya tashkiloti raisi rahbarlik qiladi. Boshlang‘ich partiya tashkiloti raisi:

- boshlang‘ich tashkilot joriy faoliyatiga rahbarlik qiladi va uning vakili bo‘lib, uning nomidan ishonchnomasiz ish yuritadi;

- umumiy yig‘ilishlarni (Kengash majlislarini) olib boradi, ular tomonidan qabul qilingan qarorlarni imzolaydi;

- tegishli yuqori turuvchi partiyaning tuman, shahar tashkiloti Konferensiyasi, Kengashi, raisi va boshlang‘ich partiya tashkilotining umumiy yig‘ilishi tomonidan berilgan vakolatlarni amalga oshiradi.

8.9. Boshlang‘ich partiya tashkilotlari partiya intizomini – partiya faoliyatida ishtirok etmaslik, partiya bilan aloqani uzish, qonunlarni buzganliklari uchun partiya aʼzolarini o‘z yig‘inlarida muhokama qiladi va zarur bo‘lsa, ularni partiya safidan chiqarishgacha bo‘lgan jazo choralarini qo‘llash bo‘yicha partiyaning tuman (shahar) tashkilotiga murojaat qiladi. Partiya aʼzolariga ko‘rilgan jazo yig‘ilishda ishtirok etganlarning yarmidan ko‘prog‘i ovoz bergandagina haqiqiy hisoblanadi.

8.10. Boshlang‘ich partiya tashkilotida hisobga olinmagan partiya aʼzolari tuman, shahar partiya Kengashi hisobida ro‘yxatga olinadi.

9. PARTIYA RAHBAR ORGANLARINING TUZILMAVIY TARKIBI

9.1. Partiya boshqaruv tarkibi quyidagi tuzilmalardan iborat: Qurultoy, Siyosiy Kengash, Siyosiy Kengash Ijroiya Qo‘mitasi, Siyosiy Kengash Ijroiya Qo‘mitasi Markaziy apparati, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar, tuman va shahar partiya tashkilotlari konferensiyasi, ular saylab qo‘yadigan Kengashlar va ularning Ijroiya Qo‘mitalari hamda boshlang‘ich partiya tashkilotlari yig‘ilishlari.

9.2. Zarur bo‘lib qolganda, partiya Ustav faoliyatining ayrim yo‘nalishlari bo‘yicha partiya Siyosiy Kengashi aʼzolari va partiyaning boshqa tashkilotlari aʼzolaridan Siyosiy Kengash komissiyalari, ishchi guruhlari yoki boshqa vaqtinchalik ishchi organlari tuzilishi mumkin.

10. QURULTOY

10.1. Qurultoy partiyaning Oliy organidir. Navbatdagi Qurultoy partiya Siyosiy Kengashi tomonidan 5 yilda kamida bir marta chaqiriladi. Qoida tariqasida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentligiga yoki O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlariga o‘tkaziladigan saylov kampaniyasidan oldin chaqiriladi. Partiyaning navbatdan tashqari Qurultoyi Siyosiy Kengash tashabbusi bilan yoki partiya aʼzolari umumiy sonining kamida uchdan bir qismini birlashtirgan partiya tashkilotlarining talabiga muvofiq chaqiriladi. Qurultoy belgilangan miqdordagi delegatlarning yarmidan ko‘pi qatnashgandagina vakolatli bo‘ladi. Qurultoy chaqirilishidan qoida tariqasida kamida bir oy muddat avval Siyosiy Kengash qarori qabul qilinib, unda Qurultoy chaqirish muddati va joyi, kun tartibi loyihasi, vakillik normalari aniq ko‘rsatilgan bo‘lishi kerak.

10.2. Qurultoy o‘z vakolatlari doirasida quyidagilarni amalga oshiradi:

- delegatlarning vakolatlarini tekshiradi, o‘zining ish tartibini belgilab, rayosat aʼzolari, kotibiyat va boshqa ishchi guruhlarini tashkil etadi;

- partiya Dasturi va Ustavini qabul qiladi, ularga o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritadi. Respublikaning ichki va tashqi siyosatiga oid o‘zining taklif, tadbirlarini ishlab chiqadi. Saylovoldi dasturlarini, hujjatlarni, ko‘rsatmalarni qabul qiladi;

- Partiya Siyosiy Kengashi aʼzolarining sonini belgilaydi va ularni 5 yil muddatga saylaydi (Ustavning 11.3 bandida ko‘rsatilgan holatlar bundan mustasno);

- Markaziy Nazorat-taftish komissiyasini 5 yilga saylaydi (Ustavning 11.3 bandida ko‘rsatilgan holatlar bundan mustasno);

- Siyosiy Kengash, Markaziy Nazorat-taftish komissiyasi, Qurultoy tomonidan saylangan boshqa rahbar organlar va rahbarlarning hisobotlarini eshitadi va ular haqida tegishli qarorlar qabul qiladi;

- partiya fraksiyasining Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi faoliyati haqidagi hisobotlarini eshitadi va partiya fraksiyasi faoliyati to‘g‘risida qarorlar qabul qiladi;

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentligiga nomzod ko‘rsatadi;

- O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzodlar ko‘rsatadi (Ustavning 11.3-bandida ko‘rsatilgan xolatlar bundan mustasno);

- Partiya Siyosiy Kengashiga saylov mavsumi davrida qonun doirasida partiya nomzodlari ro‘yxatiga o‘zgartirishlar kiritish vakolatini beradi;

- Partiyani qayta tashkil etish va tugatish to‘g‘risida qaror qabul qiladi.

11. SIYOSIY KENGASH

11.1. Partiya Siyosiy Kengashi Qurultoylar oralig‘idagi davrda partiyaning markaziy rahbar organi hisoblanadi. Siyosiy Kengash partiya manfaatlarini ifodalaydi va uning nomidan ish yuritadi.

U Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar partiya tashkilotlari vakillaridan hamda Qurultoyda saylangan boshqa aʼzolardan tashkil topadi. Qurultoy unga qo‘shimcha vakolatlar berishga haqlidir.

11.2. Siyosiy Kengash o‘z Plenumida o‘zining tarkibidan Siyosiy Kengash raisi, o‘rinbosarlari va Siyosiy Kengash Ijroiya Qo‘mitasi tarkibini 5 yilga saylaydi hamda uning vazifalari va vakolatlarini belgilaydi.

Partiya Siyosiy Kengashi raisi partiya Siyosiy Kengashi Plenumlarida raislik qiladi. Partiya Siyosiy Kengashi raisi vakolatlari partiya aʼzoligidan chiqqanida yoki aʼzolikni to‘xtatganida, o‘z ixtiyori bilan lavozimini topshirganida, uning faoliyati mazkur Ustavga zid va partiyaga zarar yetkazishi aniqlanganida partiya Siyosiy Kengashi yig‘ilishi (plenumi) partiya Siyosiy Kengashi Raisining muddatidan oldin vakolatlarini tugatish haqida qaror qabul qilishi mumkin.

11.3. Siyosiy Kengash Plenumlari har yilda kamida ikki marta o‘tkaziladi. Siyosiy Kengash o‘z Plenumlarida:

- ijtimoiy-siyosiy tashkilotlar, partiyalar, harakatlar va siyosiy bo‘lmagan tashkilotlar bilan hamkorlik qilish to‘g‘risidagi kelishuv, bitim, shartnoma va boshqa ko‘rinishdagi hamkorlik hujjatlarini qabul qiladi;

- Partiyaning axborot organlarini (gazeta, jurnal, radio va televideniye dasturlarini) taʼsis etadi va ularning faoliyat yo‘nalishlarini belgilab beradi;

- Plenum partiya Qurultoylari oralig‘ida zarur bo‘lib qolgan hollarda Qurultoyda saylangan partiya Siyosiy Kengashi, uning Ijroiya Qo‘mitasi va Markaziy Nazorat-taftish komissiyasi aʼzolari tarkibini qisman yangilash huquqiga ega;

- Qurultoylar oralig‘ida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzodlar ko‘rsatadi;

- Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri lavozimiga nomzod ko‘rsatadi;

- har yili partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi faoliyati to‘g‘risida va Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasi faoliyati haqidagi hisobotlarni eshitadi;

- partiya Ustavining ayrim qoidalarini qo‘llash tartibiga aniqlik kirituvchi meʼyoriy hujjatlarni tasdiqlaydi;

- Qurultoyni chaqirish muddati va joyi, kun tartibi loyihasi, vakillik normasini belgilaydi;

- Partiya Qurultoyi beradigan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi, shuningdek, mazkur Ustavda nazarda tutilmagan va tegishli organlar vakolatiga kiritilmagan muhim masalalar bo‘yicha tegishli qarorlar qabul qiladi.

Partiya Siyosiy Kengashining Plenumlari va Ijroiya Qo‘mitasi qarorlari, Dastur, belgilangan chora-tadbirlar va ish rejalar ijrosini lozim darajada bajarmagan, mehnat va ichki tartib qoidalarni buzgan hududiy partiya tashkiloti rahbarlarini egallab turgan lavozimidan ozod etish haqida qarorlar qabul qilishi mumkin. Qabul qilingan qaror hududiy partiya Kengashi Plenumiga tasdiqlash uchun kiritiladi.

11.4. Siyosiy Kengash Plenumida Kengash aʼzolarining ko‘pchilik ovozi bilan qabul qilingan qarorlar barcha partiya tashkilotlari va aʼzolari uchun majburiydir.

11.5. Partiya Siyosiy Kengashi Raisi:

- Partiya Siyosiy Kengashi Raisi partiyaga rahbarlik qiladi, mazkur Ustavga asosan partiyaning mafkuraviy faoliyati va boshqa saʼy-harakatlarini boshqaradi;

- Partiyaning axborot-tahlil, targ‘ibot-tashviqot, moliya-xo‘jalik, huquqiy, hujjatlar yuritish, tashkiliy-texnik va boshqa taʼminotlarini tashkil etadi, partiya markaziy organlarining va tarkibiy bo‘linmalarining o‘zaro hamkorligini tashkil etadi;

- Partiya strategiyasi bo‘yicha takliflar ishlab chiqilishini tashkil etadi;

- Partiyaning ichki va tashqi siyosati bo‘yicha bayonotlar beradi, partiya nomidan rasmiy chiqishlar qiladi;

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatligiga partiya tomonidan tavsiya etilayotgan nomzodlarni saralash ishlarini partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi bilan hamkorlikda va kelishilgan holda tashkil etadi;

- respublika davlat hokimiyati organlarida, mahalliy organlarda, jamoatchilik, xalqaro va xorijiy tashkilotlar va ularning shaxslari, fuqarolar bilan munosabatlarda, shuningdek, fuqarolik-huquqiy va mehnat munosabatlarida ishonch qog‘ozisiz Partiya nomidan ish yuritadi;

- O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasiga hisobot yilida kirim va chiqim mablag‘lari to‘g‘risida moliyaviy hisobotni O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan tartib va muddatda tasdiqlaydi hamda taqdim etadi;

- Partiya tomonidan o‘tkazilgan ommaviy tadbirlar haqidagi O‘zbekiston Respublikasi ijro hokimiyati organlariga, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlariga partiya nomidan amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda xabar beradi, boshqa hujjatlarni imzolaydi va taqdim etadi yoki shunday tadbirlarni o‘tkazish uchun partiya nomidan ishonch qog‘ozi beradi;

- mazkur Ustavda belgilangan vakolatlari doirasida Partiya Siyosiy Kengashi qarorlarini imzolaydi, mazkur Ustavga muvofiq Qurultoy bayonnomasi va Partiyaning boshqa hujjatlaridan ko‘chirmalarni tasdiqlaydi, Partiya muhri, shtampi, balankalari, timsollari va rekvizitlaridan foydalanadi;

- o‘zining qarori bilan partiya Siyosiy Kengashi raisi o‘rinbosarlari o‘rtasida xizmat vakolatlarini taqsimlaydi, ularga Rais yo‘q paytida uning barcha vakolatlaridan yoki bir qismidan foydalanish yuzasidan topshiriq va ishonch qog‘ozlari beradi;

- bankda partiyaning hisob raqamlarini ochadi va yopadi, partiya hisob raqamidagi pul mablag‘larini tasarruf qiladi;

- Partiyaning moliyaviy va birlamchi hisob hujjatlarida birinchi imzo huquqiga ega bo‘ladi;

- Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi Markaziy apparati faoliyatiga umumiy rahbarlik qiladi;

- qonunchilikka muvofiq ravishda Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Partiyaning moliyaviy faoliyati haqida yillik hisobot beradi;

- Partiya nomidan partiyaning boshqa yuridik shaxslar bilan munosabatini muvofiqlashtiradigan shartnomalar, kelishuvlar, arizalar va boshqa hujjatlarni imzolaydi;

- Plenumlarni, partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi yig‘ilishlarini olib boradi, ularda qabul qilingan qarorlarni imzolaydi;

- Partiya Siyosiy Kengashi va Qurultoy bergan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.

12. SIYOSIY KENGASH IJROIYA QO‘MITASI

12.1. Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi partiyaning markaziy ijroiya va muvofiqlashtiruvchi organidir. Ijroiya Qo‘mita partiya Siyosiy Kengashi Plenumlari oralig‘idagi davrda partiya Qurultoyi va Siyosiy Kengashi unga bergan vakolatlar doirasida partiyaning manfaatlarini ifoda etadi va uning nomidan ish yuritadi.

12.2. Ijroiya Qo‘mita Siyosiy Kengash Plenumida 5 yilga saylangan aʼzolardan iborat bo‘ladi.

Partiya Siyosiy Kengashi raisi partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi raisidir.

12.3. Ijroiya Qo‘mita majlislari zaruriyatga qarab, lekin ikki oyda kamida bir marta o‘tkaziladi va uning aʼzolari yarmidan ko‘pi qatnashgan taqdirda vakolatli hisoblanadi.

12.4. Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasining o‘z vakolatlari doirasida qabul qilgan qarorlari partiyaning barcha boshlang‘ich tashkilotlari va hududiy, tuman, shahar tashkilotlari uchun majburiydir.

12.5. Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi:

- siyosiy partiyalar, davlat, ijtimoiy-siyosiy tashkilotlar va harakatlar bilan munosabatlarda Partiya nomidan ish yuritadi;

- partiya Qurultoyi va Siyosiy Kengashining Plenumlari qarorlari bajarilishini tashkil etadi;

- partiya ommaviy axborot vositalari tahririyatlarining aʼzolarini tasdiqlaydi;

- partiyaning muassasalarini, korxonalarini tashkil etadi, ularning ustavini tasdiqlaydi, rahbarlarini tayinlaydi va faoliyatini nazorat qiladi;

- partiya ramziy belgilari, shu jumladan, bayrog‘i, emblemasi (belgi), vimpelini va uning nizomlarini tasdiqlaydi;

- partiya Siyosiy Kengashi ishchi organi - Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi Markaziy apparatini tuzadi, uning tuzilmasini belgilaydi va unga rahbarlik qiladi;

- partiya mulki va mablag‘larini amaliy boshqarishni tashkil etadi;

- hududiy, tuman va shahar partiya tashkilotlarini tuzish, qayta tashkil etish va tugatish, shuningdek, ularning tuzilmasi to‘g‘risida qaror qabul qiladi hamda hududiy tuman, shahar partiya tashkiloti to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlaydi;

- boshlang‘ich partiya tashkilotlari to‘g‘risida nizom qabul qiladi;

- partiya Siyosiy Kengashining Plenumi va Ijroiya qo‘mitasi qarorlari, Dastur, belgilangan chora-tadbirlar va ish rejalar ijrosini lozim darajada bajarmagan, mehnat va ichki tartib qoidalarini buzgan partiya tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlariga nisbatan intizomiy jazo choralarini qo‘llashi mumkin;

- Partiyaning yillik ish rejasini tasdiqlaydi va uning bajarilishi yuzasidan belgilangan masʼullar hisobotini eshitadi;

- Partiyaning harajatlar smetasi va shtat jadvalini tasdiqlaydi;

- Siyosiy Kengashning navbatdagi va navbatdan tashqari Plenumlari haqida qarorlar qabul qiladi, ularning o‘tkazilish muddati va kun tartibini belgilaydi;

- Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzodlarni saralash ishlari bilan shug‘ullanadi va ular bo‘yicha partiya Qurultoyiga taklif tayyorlaydi;

- Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi Markaziy apparati va hududiy partiya Kengashlari Ijroiya Qo‘mitalari tomonidan partiyaning byudjeti ijrosi hamda moddiy va pul mablag‘laridan foydalanish yuzasidan axborotni eshitadi;

- doimiy daromadga ega bo‘lmagan partiya aʼzolari uchun minimal miqdordagi aʼzolik badalini tasdiqlaydi.

12.6. Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasining mazkur Ustav bilan belgilangan o‘z vakolatlari doirasida qabul qilgan qarorlari barcha partiya aʼzolari, partiyaning masʼul shaxslari va tarkibiy bo‘linmalari uchun majburiydir.

13. SIYOSIY KENGASH IJROIYA QO‘MITASI MARKAZIY APPARATI

13.1. Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi Markaziy apparati partiyaning doimiy ishchi organidir. Ijroiya Qo‘mitasi Markaziy apparati partiya Ustav faoliyatining axborot, nazorat-tahlil, sotsiologik tadqiqot, moliyaviy-xo‘jalik, tashkiliy-kadrlar ishlari yuzasidan masʼuldir.

13.2. Markaziy apparat xodimlarining mehnat faoliyati mehnat qonunchiligiga muvofiq tashkil etiladi.

13.3. Markaziy apparat Siyosiy Kengash va uning Ijroiya Qo‘mitasi qarorlarining bajarilishini taʼminlash bo‘yicha tadbirlarni amalga oshiradi va ularning bajarilishi nazoratini olib boradi.

13.4. Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi Markaziy apparati partiyaning mulki va mablag‘lari bilan bog‘liq ishlarni amalga oshiradi. Partiya byudjeti bajarilishini taʼminlaydi.

13.5. Markaziy apparat partiyaning hududiy, tuman va shahar tashkilotlari bilan doimiy aloqada bo‘lib, ularga tashkiliy-partiyaviy, targ‘ibot-tashviqot va boshqa shunga o‘xshash Ustav faoliyatlariga tegishli ishlarni olib borishda amaliy yordam ko‘rsatadi.

13.6. Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi Raisi yo‘q paytlarida uning vazifasini partiya Siyosiy Kengashi Plenumida saylangan o‘rinbosarlaridan biri bajaradi.

14. QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI, VILOYAT, TUMAN, SHAHAR PARTIYA TASHKILOTLARI

14.1. Hududiy partiya tashkiloti – partiyaning uzviy bo‘g‘ini bo‘lib, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri maʼmuriy hududlarida tashkil etilgan. Hududiy partiya tashkiloti partiyaning tuman va shaharlarda tashkil etilgan partiya tashkilotlarini boshqarish, ular faoliyatini muvofiqlashtirish va birlashtirish maqsadida tuzilgan.

Hududiy partiya tashkilotini tashkil etish va tugatish tartiblari, ularning huquq va majburiyatlari hududiy partiya tashkilotlari to‘g‘risidagi Nizomda belgilanadi.

14.2. Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi qaroriga ko‘ra hududiy partiya tashkilotlariga ularning belgilangan tartibdagi murojaatiga ko‘ra yuridik shaxs maqomi berilishi mumkin.

14.3. Hududiy Partiya tashkilotlari – Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, mahalliy Partiya tashkilotlari - tuman va shahar partiya tashkilotlarining rahbar organi – Konferensiyadir. Hududiy partiya tashkilotining navbatdagi konferensiyasi partiya Siyosiy Kengashi Plenumi tomonidan belgilangan muddatlarda – kamida besh yilda bir marta chaqiriladi. Navbatdan tashqari konferensiya hududiy partiya tashkiloti Kengashining qaroriga, yuqori partiya organining taklifiga yoki ushbu partiya tashkiloti aʼzolarining kamida uchdan bir qismi talabiga binoan chaqirilishi mumkin.

14.4. Konferensiya vakolatlari doirasiga quyidagilar kiradi:

- tegishli hududiy partiya Kengashi aʼzolari sonini belgilash va ularni 5 yil vakolat muddatiga saylash (Ustavning 14.6-bandida ko‘rsatilgan xolatlar bundan mustasno);

- hududiy partiya tashkiloti Nazorat-taftish komissiyasi aʼzolari sonini belgilash va ularni 5 yil vakolat muddatiga saylash (Ustavning 14.6-bandida ko‘rsatilgan xolatlar bundan mustasno);

- Partiya Qurultoyiga belgilangan miqdordagi delegatlarini saylash;

- hududiy partiya Kengashi, Nazorat-taftish komissiyasi hisobotlarini eshitish va ular yuzasidan qarorlar qabul qilish;

- Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, xalq deputatlari viloyat, Toshkent shahar Kengashlari deputatligiga nomzodlar ko‘rsatish (Ustavning 14.6-bandida ko‘rsatilgan xolatlar bundan mustasno);

- Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, xalq deputatlari viloyat, Toshkent shahar Kengashlaridagi partiya deputatlari guruhlari hisobotlarini eshitish va ular yuzasidan qarorlar qabul qilish;

- tegishli hududiy partiya tashkiloti faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini belgilash;

- hududiy partiya tashkiloti faoliyatining boshqa muhim masalalarini ko‘rib chiqish.

14.5. Hududiy partiya tashkilotining konferensiyalari oralig‘ida konferensiyada

5 yilga saylangan hududiy partiya Kengashi tashkilotning rahbar organi bo‘lib hisoblanadi, uning manfaatlarini ifodalaydi va uning nomidan ish yuritadi.

Partiya Kengashlariga saylash uchun meʼyor, tegishli Kengash Plenumi tomonidan hududiy partiya tashkiloti konferensiyasini chaqirish to‘g‘risidagi qarorni qabul qilish bilan bir vaqtda belgilanadi.

Hududiy partiya Kengashlari Plenumlari zaruriyatga qarab, ammo har yili kamida ikki marta o‘tkaziladi. Plenumlarda Kengash aʼzolarining yarmidan ko‘prog‘i ishtirok etganda, u tomonidan qabul qilingan qarorlar qonuniy kuchga ega bo‘ladi.

14.6. Hududiy partiya Kengashi o‘z Plenumlarida:

- o‘zining tarkibidan Kengash raisi va rais o‘rinbosarlarini saylaydi, zarur bo‘lgan hollarda konferensiyada saylangan hududiy partiya Kengashi, Nazorat-taftish komissiyasi aʼzolari tarkibini qisman yangilaydi;

- hududiy partiya tashkiloti faoliyatiga doir moliyaviy hujjatlarni imzolash huquqini raisga yoki uning o‘rinbosarlaridan biriga yuklaydi;

- hududiy partiya Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi aʼzolari sonini belgilaydi va ularni saylaydi hamda uning asosiy faoliyat yo‘nalishlarini belgilaydi;

- hududiy partiya Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi hisobotini tinglaydi va unga ko‘rsatmalar beradi;

- tegishli davlat hokimiyati mahalliy vakillik organlaridagi partiya deputatlik guruhining va (yoki) deputatining hisobotini eshitadi;

- xalq deputatlari mahalliy Kengashlardagi partiya deputatlik guruhlari faoliyatini muvofiqlashtiradi;

- konferensiyalar oralig‘ida mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlarida bo‘shab qolgan deputatlik o‘rinlariga nomzodlar ko‘rsatadi;

- partiya Siyosiy Kengashining Plenumi va Ijroiya qo‘mitasi qarorlari, Dastur, belgilangan chora-tadbirlar va ish rejalar ijrosini lozim darajada bajarmagan, mehnat va ichki tartib qoidalarini buzgan tuman, shahar partiya tashkiloti rahbarlarini egallab turgan lavozimidan ozod etish haqida qarorlar qabul qilishi mumkin. Qabul qilingan qaror tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi tasdig‘iga kiritiladi;

- hududiy partiya tashkiloti konferensiyasi tomonidan berilgan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.

14.7 Hududiy partiya Kengashi raisi bir paytning o‘zida hududiy partiya Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi raisi hisoblanadi.

Hududiy partiya Kengashi raisi yo‘qligida uning vazifalarini o‘rinbosarlaridan biri bajaradi.

14.8. Hududiy partiya Kengashlarining Ijroiya Qo‘mitalari hududiy partiya tashkilotlarining muvofiqlashtiruvchi organidir.

Hududiy partiya Kengashlari Plenumlari oralig‘ida Ijroiya Qo‘mita, unga berilgan vakolatlar doirasida, qayd etilgan hududiy partiya tashkilotlarining manfaatlarini ifoda etadi, uning nomidan ish yuritadi.

Hududiy Partiya Kengashlarining Ijroiya Qo‘mitalari hududiy partiya Kengashining Plenumida 5 yilga saylangan Kengash raisi, rais o‘rinbosarlari va Ijroiya Qo‘mitaning boshqa aʼzolaridan tashkil topadi. Ushbu Ijroiya Qo‘mitaning majlislari zaruriyatga qarab o‘tkaziladi va ularda ijroqo‘m aʼzolarining yarmidan ko‘pi qatnashgan holda majlis qarorlari qonuniy kuchga ega bo‘ladi.

14.9. Hududiy partiya Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi o‘z majlisida:

- mahalliy davlat hokimiyati organlari, jamoat, nodavlat notijorat tashkilotlari bilan munosabatlarda hududiy partiya tashkiloti nomidan hamkorlik yo‘nalishlarini belgilaydi, hamkorlik hujjatlarini qabul qiladi;

- hududiy partiya tashkiloti konferensiyasi va hududiy partiya tashkiloti Kengashi Plenumlari qarorlari bajarilishini tashkil etadi;

- hududiy partiya tashkilotining korxonalarini tashkil etadi, ularning ustavini tasdiqlaydi, rahbarlarini tayinlaydi va faoliyatini nazorat qiladi;

- hududiy partiya tashkiloti Kengashi ishchi organi – hududiy partiya Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi apparatini tuzadi va unga rahbarlik qiladi;

- hududiy partiya tashkiloti mulki va mablag‘larini amaliy boshqarishni tashkil etadi;

- hududiy partiya tashkilotining yillik ish rejasini tasdiqlaydi va uning bajarilishi yuzasidan belgilangan masʼullar hisobotini eshitadi;

- hududiy partiya tashkiloti Kengashining navbatdagi va navbatdan tashqari Plenumlari haqida qarorlar qabul qiladi, ularning o‘tkazilish muddati va kun tartibini belgilaydi;

- tegishincha Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘g‘org‘i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar, Toshkent shahar Kengashlari deputatligiga nomzodlarni saralash ishlari bilan shug‘ullanadi va ular bo‘yicha partiya konferensiyasiga yoki Plenumiga taklif tayyorlaydi.

14.10. Hududiy partiya Kengashlari Ijroiya Qo‘mitalarining o‘z vakolatlari doirasida qabul qilgan qarorlari barcha quyi tashkilotlar va partiya aʼzolari uchun majburiydir.

14.11. Tuman, shahar partiya tashkiloti – Partiyaning tuman va shaharlarda tashkil etilgan tarkibiy bo‘linmasidir. Tuman, shahar partiya tashkiloti boshlang‘ich partiya tashkilotlarining faoliyatini boshqarish, muvofiqlashtirish va birlashtirish maqsadida tashkil etiladi. Tuman, shahar partiya tashkiloti o‘z faoliyatini tegishli maʼmuriy-hududiy tuzilma doirasida amalga oshiradi.

Tuman, shahar partiya tashkilotlarining yuridik shaxs sifatida faoliyat yuritish masalasi hududiy partiya Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi qarori bilan hal etiladi.

14.12. Partiyaning yuqori turuvchi rahbar organlari – Partiya Siyosiy Kengashi va uning Ijroiya Qo‘mitasi hududiy, tuman, shahar, boshlang‘ich partiya tashkilotlarining qarorlarini bekor qilish yoki ularning ijro etilishini to‘xtatib turishga haqlidir.

14.13. Tuman, shahar partiya tashkilotini tashkil etish va tugatish tartiblari, ularning huquq va majburiyatlari tuman, shahar partiya tashkilotlari to‘g‘risidagi Nizomda belgilanadi.

14.14. Tuman, shahar partiya tashkilotining rahbar organi uning hisobot-saylov Konferensiyasidir. Tashkilotning hisobot-saylov Konferensiyasi tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi tomonidan besh yilda kamida bir marta chaqiriladi.

14.15. Tuman, shahar partiya tashkilotining navbatdan tashqari Konferensiyasi tuman, shahar partiya tashkilotining Kengashi taklifiga ko‘ra yoki tuman, shahar partiya tashkiloti aʼzolari uchdan bir qismining talabiga binoan tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi qarori bilan chaqiriladi.

14.16. Tuman, shahar partiya tashkiloti Konferensiyasining vakolatlari quyidagilardan iborat:

- partiyaning dasturiy maqsadlari, partiya Qurultoyi, Siyosiy Kengashi, Siyosiy Kengashi Ijroiya qo‘mitasi, tegishli hududiy partiya tashkilotining qarorlaridan kelib chiqadigan vazifalarni bajarish yuzasidan chora-tadbirlarni belgilash;

- tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi, Nazorat-taftish komissiyasi hisobotlarini eshitish va ular bo‘yicha qarorlar qabul qilish;

- Xalq deputatlari tuman, shahar Kengashidagi partiya deputatlik guruhi hisobotlarini eshitish va unga ko‘rsatmalar berish;

- tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi, Nazorat-taftish komissiyasi aʼzolari sonini belgilash va ularni5 yil vakolat muddatiga saylash(Ustavning 14.20-bandida ko‘rsatilgan xolatlar bundan mustasno);

- Xalq deputatlari tuman, shahar Kengashi deputatligiga belgilangan tartibda nomzodlar ko‘rsatish (Ustavning 14.20-bandida ko‘rsatilgan xolatlar bundan mustasno);

- tegishli yuqori hududiy partiya tashkiloti Konferensiyasiga delegatlarni saylash;

- xalq deputatlari tuman, shahar Kengashidagi partiya deputatlik guruhi va aʼzolarining hisobotlarini eshitish;

- partiya Ustavida belgilangan boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin.

14.17. Tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi 5 yilga saylanadi va tegishli tuman, shahar partiya tashkilotining Konferensiyalari orasidagi davrda rahbar organ hisoblanadi, uning manfaatlarini ifoda etadi va uning nomidan ish ko‘radi.

14.18. Tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashining majlislari zarur bo‘lgan hollarda, lekin bir yilda kamida ikki marta o‘tkaziladi. Tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashining qarorlari hisobdor partiya organlari uchun majburiydir. Alohida hollarda, mazkur Ustavda belgilangan holatlarda Kengashning qarorlari tegishli hududiy partiya tashkiloti tomonidan tasdiqlanganidan keyin kuchga kiradi.

14.19. Tuman, shahar partiya tashkilotining joriy faoliyatiga rahbarlik qilish uchun tuman, shahar partiya tashkilotining Kengashi Plenumida uning tarkibidan tegishli Kengashning Raisi va uning o‘rinbosarlari saylanadi.

Tuman, shahar partiya tashkilotining Kengashi Raisi bir paytning o‘zida tuman, shahar partiya Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi raisi hisoblanadi. Rais yo‘qligida uning vazifasini o‘rinbosarlaridan biri bajaradi.

Hududiy, tuman va shahar partiya tashkilotlarini tashkil etish, tugatish tartibi hamda ularning huquq va majburiyatlari, shu jumladan mol-mulkni boshqarish borasidagi huquqlari ularning nizomlarida belgilanadi.

14.20. Tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi:

- tuman, shahar partiya tashkiloti Konferensiyasini chaqirish va o‘tkazishni tashkil etadi;

- Konferensiyalar oralig‘ida xalq deputatlari tuman, shahar Kengashlari deputatligiga nomzodlar ko‘rsatadi;

- tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi aʼzolari sonini belgilaydi va ularni saylaydi;

- o‘zining tarkibidan Kengash raisi va rais o‘rinbosarlarini saylaydi, zarur bo‘lgan hollarda konferensiyada saylangan partiya Kengashi, Nazorat-taftish komissiyasi aʼzolari tarkibini qisman yangilaydi;

- tuman, shahar partiya tashkiloti faoliyatiga doir moliyaviy hujjatlarni imzolash huquqini raisga yoki uning o‘rinbosarlaridan biriga yuklaydi;

- partiya rahbar organlarining qarorlarini bajarishni tashkil etadi;

- partiya ishtirok etadigan saylov kampaniyalarining o‘tkazilishi uchun masʼul bo‘ladi, partiyaning kuzatuvchi va vakolatli vakillari ro‘yxatini shakllantiradi;

- partiyadan barcha darajadagi davlat hokimiyati vakillik organlari deputatligiga ko‘rsatilgan nomzodlarning hamda deputatlarning saylovchilar bilan uchrashuvlarini tashkil etadi;

- partiyaning xodimlari va faollari malakasini oshirish ishlarini tashkil etadi;

- tegishli hududdagi davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, siyosiy partiyalar, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan hamkorlikni amalga oshirish doirasida maxsus dasturlar va rejalarning qabul qilinishi va bajarilishini taʼminlaydi;

- tegishli tuman, shahar bo‘yicha partiya aʼzolarining hisobga olinishini tashkil etadi;

- boshlang‘ich partiya tashkilotining tuzilishi to‘g‘risida qaror qabul qiladi;

- tuman, shahar partiya tashkiloti smetasining loyihasini ishlab chiqadi va yuqori turuvchi partiya tashkilotiga tasdiqlash uchun taqdim etadi;

- partiya aʼzolik badallari kelib tushishining hisobini tashkil etadi;

- Xalq deputatlari tuman, shahar Kengashidagi partiya deputatlik guruhining faoliyatini muvofiqlashtiradi, ularning hisobotlarini eshitadi va tegishli qarorlar qabul qiladi;

- konferensiyalar oralig‘ida tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi va Nazorat-taftish komissiyasi aʼzolari tarkibiga qisman o‘zgartirish kiritadi;

- tuman, shahar partiya tashkiloti Konferensiyasi tomonidan berilgan boshqa vakolatlarga ham ega bo‘lishi mumkin.

14.21. Tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashining Ijroiya Qo‘mitasi tegishli tuman, shahar partiya tashkilotining doimiy ishlovchi organidir.

Tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi majlislarining orasidagi davrda Ijroiya Qo‘mita o‘ziga berilgan vakolatlar doirasida tegishli tuman, shahar partiya tashkilotining manfaatlarini ifoda etadi va uning nomidan ish ko‘radi.

14.22. Tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashining Ijroiya Qo‘mitasi:

- partiya rahbar organlarining qarorlari bajarilishini tashkil etadi va shu maqsadda boshlang‘ich partiya tashkilotlarining faoliyatini muvofiqlashtiradi;

- partiya aʼzoligiga qabul qilish to‘g‘risida qaror qabul qiladi;

- partiya aʼzolarining hisobi, aʼzolikka qabul qilish, aʼzolikning to‘xtatib turilishi va aʼzolikdan chiqarish yuzasidan choralarning amalga oshirilishini taʼminlaydi;

- mahalliy davlat hokimiyati organlari, jamoat, nodavlat notijorat tashkilotlari bilan munosabatlarda tuman, shaharpartiya tashkiloti nomidan hamkorlik yo‘nalishlarini belgilaydi, hamkorlik hujjatlarini qabul qiladi;

- tuman, shaharpartiya tashkiloti konferensiyasi va tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi Plenumlari qarorlari bajarilishini tashkil etadi;

- tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi ishchi organi – tuman, shahar partiya Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi apparatini tuzadi va unga rahbarlik qiladi;

- tuman, shahar partiya tashkiloti mulki va mablag‘larini amaliy boshqarishni tashkil etadi, shuningdek, mulki va mablag‘lari yuzasidan rahbar organlariga belgilangan tartibda hisobot berib borilishini tashkil etadi;

- tuman, shahar partiya tashkilotining yillik ish rejasini tasdiqlaydi va uning bajarilishi yuzasidan belgilangan masʼullar hisobotini eshitadi;

- tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashining navbatdagi va navbatdan tashqari Plenumlari haqida qarorlar qabul qiladi, ularning o‘tkazilish muddati va kun tartibini belgilaydi;

- xalq deputatlari tuman, shahar Kengashlari deputatligiga nomzodlarni saralash ishlari bilan shug‘ullanadi va ular bo‘yicha partiya konferensiyasiga yoki Plenumiga taklif tayyorlaydi.

- tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi tomonidan berilgan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.

14.23. Tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi o‘z vakolatlariga kiruvchi masalalar bo‘yicha tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashining Raisi yoki uning o‘rinbosarlari tomonidan imzolanadigan qarorlar qabul qiladi.

Tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi Ijroiya Qo‘mitasining qarorlari boshlang‘ich partiya tashkilotlari uchun majburiydir.

14.24. Tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashining raisi:

- tuman, shahar partiya tashkilotining joriy faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi;

- tuman, shahar partiya tashkiloti Kengashi va uning Ijroiya Qo‘mitasi majlislarini olib boradi, ushbu majlislarning qarorlarini imzolaydi;

- Partiya aʼzolarining hisobi, aʼzolikka qabul qilish, aʼzolikning to‘xtatib turilishi va aʼzolikdan chiqarish yuzasidan choralarni amalga oshiradi;

- hududiy partiya tashkiloti, tuman, shahar partiya tashkilotining Konferensiyasi, Kengashi va Kengash Ijroiya Qo‘mitasi tomonidan berilgan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.  

15. PARTIYA NAZORAT ORGANI

15.1. Partiya rahbar va ijroiya organlari faoliyatini nazorat qilish ularning vaqti-vaqti bilan tegishli partiya tashkilotlari va yuqori partiya organlari oldida hisobot berishlari bilan taʼminlanadi.

15.2. Partiya rahbar organlari va tashkilotlarining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati, partiya byudjetining to‘g‘ri shakllanishi hamda mablag‘larning sarflanishi ustidan nazorat Partiya Markaziy Nazorat-taftish komissiyasi (MNTK) va hududiy, tuman va shahar partiya tashkilotlarining Nazorat-taftish komissiyalari tomonidan amalga oshiriladi.

16. MARKAZIY NAZORAT-TAFTISH KOMISSIYASI

16.1. Partiya Markaziy Nazorat-taftish komissiyasi partiyaning markaziy nazorat organi bo‘lib, Partiya Siyosiy Kengashi va uning Ijroiya Qo‘mitasi, Markaziy apparat, quyi partiya tashkilotlari moliyaviy-xo‘jalik faoliyati va partiya byudjetining to‘g‘ri shakllantirilishi hamda sarflanishi ustidan nazorat olib boradi.

16.2. Partiya Markaziy Nazorat-taftish komissiyasipartiyaningQurultoyida saylanadi. Qurultoylar oralig‘ida zarurat tug‘ilib qolgan hollarda Markaziy Nazorat-taftish komissiyasi tarkibi Siyosiy Kengash Plenumida qisman yangilanishi mumkin.

16.3. Partiya Markaziy Nazorat-taftish komissiyasi aʼzosi bir vaqtning o‘zida Partiya Siyosiy Kengashi va Ijroiya qo‘mitasi aʼzosi bo‘lishi mumkin emas.

16.4. Partiya Markaziy Nazorat-taftish komissiyasi o‘z faoliyatida partiya Ustaviga va partiya Qurultoyida tasdiqlangan Partiya Markaziy Nazorat-taftish komissiyasi Nizomiga amal qiladi.

16.5. Hududiy, tuman va shahar partiya tashkilotlari Nazorat-taftish komissiyalari faoliyati tartibi hududiy, tuman va shahar partiya tashkilotlari Nizomida belgilanadi.

Hududiy, tuman va shahar partiya tashkilotlari Nazorat-taftish komissiyalari Partiya Markaziy Nazorat-taftish komissiyasi, hududiy, tuman va shahar partiya tashkilotlari konferensiyalari oldida hisobdordir.

17. ODOB-AXLOQ QOIDALARI

17.1. Partiya aʼzolari O‘zbekiston “Adolat” SDP Siyosiy Kengash Ijroiya qo‘mitasi tomonidan tasdiqlanadigan Odob-axloq qoidalariga rioya etishlari lozim. 

17.2. O‘zbekiston “Adolat” SDP Odob-axloq komissiyasi

17.2.1. Komissiya partiya aʼzosi, xodimlari hamda mahalliy kengashlarga partiyadan saylangan deputatlar tomonidan Odob-axloq qoidalariga rioya etishini nazorat qilish, ularning axloq normalariga zid bo‘lgan xatti-harakatlarini oldini olish va Odob-axloq qoidalariga rioya etish bilan bog‘liq nizolarni ko‘rib chiqish maqsadida tuziladi.

17.2.2. Komissiya raisi, kotibi va aʼzolaridan iborat bo‘lib, umumiy soni o‘n bir nafardan kam bo‘lmasligi va toq sonda bo‘lishi lozim.

17.2.3. Komissiya tarkibiga tajribali, partiyaviy faoliyatda obro‘-eʼtiborga sazovor bo‘lgan partiya faollari kiritiladi.

17.2.4. Komissiya tarkibi Siyosiy Kengash Ijroiya qo‘mitasi qarori bilan tasdiqlanadi va doimiy ravishda faoliyat yuritadi.

17.2.5. Komissiyaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- partiya aʼzosi, xodimlari hamda mahalliy kengashlarga partiyadan saylangan deputatlarning partiyaviy Odob-axloq qoidalarini ishlab chiqish;

- partiya aʼzosi, xodimlari hamda mahalliy kengashlarga partiyadan saylangan deputatlar tomonidan Odob-axloq qoidalariga rioya etilishi masalalarini ko‘rib chiqish, xizmat tekshiruvlarini o‘tkazish;

- partiya aʼzosi, xodimlari hamda mahalliy kengashlarga partiyadan saylangan deputatlar o‘rtasida axloq normalariga zid bo‘lgan xatti-harakatlarning oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish;

- partiya aʼzosi, xodimlari hamda mahalliy kengashlarga partiyadan saylangan deputatlarning shaʼni va qadr-qimmatini himoya qilish bilan bog‘liq masalalarni ko‘rib chiqish;

- partiya aʼzosi, xodimlari hamda mahalliy kengashlarga partiyadan saylangan deputatlarning Odob-axloq qoidalarini takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish;

- partiya aʼzosi, xodimlari hamda mahalliy kengashlarga partiyadan saylangan deputatlar tomonidan Odob-axloq qoidalariga rioya etilishi holatini tahlil qilish, natijalari haqida partiya rahbariyati va jamoatchilikni xabardor qilib borish.

17.2.6. Komissiya o‘z vakolatlari doirasida:

- partiya aʼzosi, xodimlari hamda mahalliy kengashlarga partiyadan saylangan deputatlar tomonidan Odob-axloq qoidalariga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi;

- partiya aʼzosi, xodimlari hamda mahalliy kengashlarga partiyadan saylangan deputatlar tomonidan Odob-axloq qoidalarining buzilishi bilan bog‘liq masalalar yuzasidan xulosalar tayyorlaydi;

- partiya aʼzosi, xodimlari hamda mahalliy kengashlarga partiyadan saylangan deputatlarning Odob-axloq qoidalari bilan bog‘liq masalalarini ko‘rib chiqish jarayonida zarur axborotni so‘rab oladi;

- ko‘rib chiqish uchun kiritilgan masalalarni hal etish uchun Komissiya majlislariga ekspertlar va mutaxassislarni jalb qiladi;

- Odob-axloq qoidalariga oid masalalar yuzasidan partiya aʼzosi, xodimlari hamda mahalliy kengashlarga partiyadan saylangan deputatlarga tegishli maslahat va tushuntirishlar beradi;

- zarur hollarda, Komissiyada ko‘rib chiqilgan masalalar bo‘yicha davlat xizmatchisini intizomiy javobgarlikka tortish yuzasidan tegishli partiya tashkiloti rahbariga taklif kiritadi.

17.2.7. O‘zbekiston “Adolat” SDP Odob-axloq komissiyasi o‘z faoliyatini ushbu qoidalar va O‘zbekiston “Adolat” SDP Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi tomonidan tasdiqlanadigan alohida Nizom talablari asosida amalga oshiradi.

17.3. Partiya hududiy Kengashlari huzuridagi Odob-axloq komissiyasi

17.3.1. Komissiya partiya aʼzosi, xodimlari hamda mahalliy kengashlarga partiyadan saylangan deputatlar tomonidan Odob-axloq qoidalariga rioya etishini nazorat qilish, ularning axloq normalariga zid bo‘lgan xatti-harakatlarini oldini olish va Odob-axloq qoidalariga rioya etish bilan bog‘liq nizolarni ko‘rib chiqish maqsadida tuziladi.

17.3.2. Hududiy partiya tashkilotlarida komissiya Komissiya raisi, kotibi va aʼzolaridan iborat bo‘lib, umumiy soni 7 nafardan kam bo‘lmasligi va toq sonda bo‘lishi lozim.

17.3.3. Komissiya tarkibi partiya hududiy Kengashlari qarori bilan tasdiqlanadi va doimiy ravishda faoliyat yuritadi.

17.3.4. Komissiyalarning asosiy vazifalari va funksiyalari O‘zbekiston “Adolat” SDP Odob-axloq komissiyasi to‘g‘risidagi Nizomda belgilangan bo‘lib, Komissiyalar partiya Ustavi va O‘zbekiston “Adolat” SDP aʼzolarining Odob-axloq qoidalarida belgilangan talablar doirasida faoliyat olib boradi.

18. PARTIYANING SAYLOVLARDAGI ISHTIROKI VA PARTIYA DEPUTATLIK BIRLASHMALARI FAOLIYATI

18.1. Partiya o‘zining siyosiy faoliyatini Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi hamda xalq deputatlari viloyat, shahar va tuman Kengashlari orqali amalga oshiradi.

18.2. Partiya o‘zining aʼzolarini, shuningdek, xayrixohlarini O‘zbekiston Respublikasi Prezidentligiga, Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi hamda xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlariga bo‘ladigan saylovlar vaqtida nomzodlar etib ko‘rsatadi va davlat hokimiyati vakillik organlarining barcha bo‘g‘inlarida ishtirok etadi. Nomzodlarning saylanishi uchun qonunga binoan yo‘l-yo‘riqlar ko‘rsatib, ularni qo‘llab-quvvatlaydi.

Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga partiyadan ko‘rsatilayotgan nomzodlar partiya Siyosiy Kengashi tomonidan partiya Qurultoyiga yoki partiya Siyosiy Kengashi Plenumiga ko‘rib chiqish uchun taqdim etiladi.

Xalq deputatlari mahalliy Kengashlarga partiyadan ko‘rsatilayotgan nomzodlar tegishincha hududiy, tuman, shahar partiya Kengashlari tomonidan hududiy, tuman, shahar partiya konferensiyalariga yoki hududiy, tuman, shahar partiya Kengashlari Plenumlariga ko‘rib chiqish uchun taqdim etiladi.

18.3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi hamda xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari saylovlarida partiyaning ishtiroki to‘g‘risidagi qaror, saylov kampaniyasi eʼlon qilingandan keyin qonunda ko‘rsatilgan muddatlarda partiya Siyosiy Kengashi yoki tegishli hududiy Kengashlar tomonidan partiya Siyosiy Kengashi bilan kelishilgan holda qabul qilinadi.

18.4. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan deputatlar partiya fraksiyasini tashkil etib, qonun chiqaruvchi organda partiya siyosatini amalga oshiradilar.

18.5. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasi partiya Qurultoylari, Siyosiy Kengash Plenumlari qoidalariga amal qilib, ular oldida o‘z ishlari yuzasidan belgilangan tartibda hisobot beradi.

18.6. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasi boshqa siyosiy partiyalarning fraksiyalari bilan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga zid bo‘lmagan ayrim masalalar bo‘yicha hamkorlikda ish ko‘rishlari hamda blok tuzishlari, yangidan shakllantirilgan hukumatning tutgan yo‘li va dasturiga yoki uning ayrim yo‘nalishlariga o‘zini muxolifat deb eʼlon qilishi mumkin.

18.7. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlaridagi partiya deputatlik guruhlari o‘z faoliyatlarini partiya dasturiy hujjatlari, tegishli hududiy partiya tashkilotlari konferensiyalari tomonidan belgilangan vazifalari, yuqori partiya organlari qarorlari va ko‘rsatmalari, tegishli hududiy partiya Kengashlari tavsiyalari asosida tashkil etadilar.

18.8. Partiyaning Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyat, tuman va shahar Kengashlari raisi tegishli xalq deputatlari Kengashiga deputat etib saylanganida partiya Kengashi plenumi tomonidan mazkur xalq deputatlari Kengashidagi partiya guruhiga rahbarlikka tavsiya etilishi mumkin.

18.9. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlaridagi partiya deputatlik guruhlari faoliyatlari partiyaning tegishli Kengashlari va ularning Ijroiya Qo‘mitalari tomonidan muvofiqlashtiriladi.

18.10. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasining, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlaridagi partiya deputatlik guruhlarining kundalik va istiqboldagi ishlari rejalari Siyosiy Kengashning hamda tegishli hududiy, tuman va shahar Kengashlari rejalarining ajralmas qismidir.

18.11. Siyosiy Kengash, Siyosiy Kengash Ijroiya Qo‘mitasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlaridagi partiya deputatlik guruhlari rahbarlarining hamda alohida deputatlarning partiyaning u yoki bu dasturiy yo‘nalishlari bo‘yicha faoliyatlari yuzasidan maʼlumotlarini tinglashga haqli.

18.12. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, tuman va shahar partiya Kengashlari, shuningdek, ularning Ijroiya qo‘mitalari partiyaning u yoki bu dasturiy yo‘nalishlari bo‘yicha faoliyatlari yuzasidan Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlaridagi partiya deputatlik guruhlari rahbarlari va (yoki) deputatlarning axborotlarini tinglashga haqli.

18.13. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasining rahbari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlaridagi partiya deputatlik guruhlarining rahbarlari va (yoki) deputatlari fraksiya, partiya guruhlari faoliyati haqida tegishli partiya organiga yillik hisobot berishlari majburiydir.

18.14. Partiya va uning hududiy, tuman, shahar Kengashlari Ijroiya Qo‘mitalari partiya deputatlariga va deputatlik birlashmalariga ularning faoliyatida har tomonlama ko‘mak berishlari lozim.

19. PARTIYANING BOSHQA SIYOSIY PARTIYALAR VA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI BILAN HAMKORLIGI

19.1. Partiya O‘zbekiston Respublikasi hududida harakat qiluvchi boshqa siyosiy partiyalar va nodavlat notijorat tashkilotlari (jamoat birlashmalari, harakatlar, jamg‘armalar va hokazolar) bilan hamkorlikda harakat qilishi mumkin. U boshqa siyosiy partiyalar bilan ittifoq (blok) tuzishi yoki boshqa shartnomaviy munosabatlar o‘rnatishi mumkin.

19.2. Boshqa siyosiy partiyalar, harakatlar bilan ittifoq (blok) tuzish to‘g‘risidagi qaror partiya Qurultoyi yoki Siyosiy Kengashi Plenumida qabul qilinishi lozim. Siyosiy partiyalar va nodavlat notijorat tashkilotlari bilan boshqa turdagi munosabatlar to‘g‘risida tuzilgan shartnoma va bitimlar haqida Siyosiy Kengash Plenumiga axborot beriladi.

19.3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasining boshqa siyosiy partiyalar bilan bloklar tuzish, umumiy nuqtai nazar bo‘yicha kelishuvlari yoki ularga nisbatan muxolifatda bo‘lishlari to‘g‘risidagi qarorlari Siyosiy Kengash Plenumida yoki Siyosiy Kengash Ijroiya Qo‘mitasi majlisida ko‘rib chiqiladi.

19.4. Partiya hududiy tashkilotlari – Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, tuman va shahar tashkilotlari O‘zbekiston Respublikasi hududida harakat qiluvchi siyosiy partiyalar, jamoat birlashmalari, jamg‘armalar va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlarining hududiy tashkilotlari bilan shartnoma, kelishuv, bitim tuzib, munosabatlar o‘rnatishlari mumkin. Shartnoma va bitimlar Partiya hududiy tashkiloti nomidan tegishli hududiy partiya Kengashi raisi tomonidan imzolanadi. Hududiy partiya tashkilotlarining hamkorlik haqida tuzgan shartnoma va bitimlari Siyosiy Kengash Ijroiya Qo‘mitasi bilan kelishiladi va shu hududiy partiya tashkiloti Kengashi Plenumida tasdiqlanadi.

19.5. Partiya demokratik xarakterdagi chet mamlakatlar partiyalari va ommaviy harakatlari bilan madaniyat, fan, texnika va siyosiy bo‘lmagan boshqa sohalarda hamkorlik qilish, ular bilan tajriba almashish huquqiga egadir.

20. PARTIYANING MOLIYAVIY MABLAG‘LARI VA MULKI

20.1. Partiyaning pul mablag‘lari partiyaga aʼzolik badallaridan, O‘zbekiston Respublikasi yuridik va jismoniy shaxslari xayriyalaridan, davlat byudjetidan ajratilgan mablag‘lardan, shuningdek, noshirlik, tadbirkorlik faoliyatidan keladigan daromadlar va qonun hujjatlariga zid bo‘lmagan boshqa tushumlardan tashkil topadi.

Bu mablag‘lar partiyaning Ustavida nazarda tutilgan vazifalarni bajarish uchun sarflanadi.

20.2. Binolar, inshootlar, asbob-uskunalar, nashriyotlar, transport vositalari, shuningdek, partiyaning ustavida nazarda tutilgan vazifalarni amalga oshirish uchun zarur boshqa mol-mulk Partiya mulki bo‘lishi mumkin.

20.3. Partiya Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyat, tuman va shahar partiya tashkilotlari Kengashlari, boshqa korxona va muassasalari o‘z ixtiyoridagi mustaqil balansida hisobga olinadigan alohida mol-mulkka, bank muassasalarida hisob raqamiga, o‘z nomi tushirilgan muxrga ega bo‘lishlari, o‘z nomidan mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlarni olishlari va amalga oshirishlari, sudda o‘z zimmalariga majburiyat olishlari, javobgar va daʼvogar bo‘lishlari mumkin.

20.4. Aʼzolik badallarini o‘z vaqtida va muntazam to‘lab borish har bir Partiya aʼzosining asosiy partiyaviy majburiyatlaridan biridir.

Qayd etilgan barqaror daromadga ega bo‘lgan Partiya aʼzolari har oyda partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi tomonidan belgilangan miqdorda aʼzolik badallarini to‘laydi.

Cheklangan daromadga ega bo‘lgan Partiya aʼzolari (pensioner, talaba va shu kabilar)ning aʼzolik badallari miqdori har yilning boshida Siyosiy Kengash Ijroiya Qo‘mitasi tomonidan belgilanadi.

20.5. Partiya aʼzolik badallaridan tushadigan mablag‘lar Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi tomonidan tasdiqlangan Nizomga muvofiq Siyosiy Kengash Ijroiya Qo‘mitasi Markaziy apparati, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyat, tuman, shahar partiya tashkilotlari Kengashlari hisob raqamlariga tushiriladi.

20.6. Tuman, shahar Partiya tashkilotlari Kengashlari tasarruflaridagi boshlang‘ich Partiya tashkilotlari murojaatiga asosan hududiy Partiya tashkiloti Kengashi bilan kelishilgan holda o‘z qarorlari bilan moddiy ahvoli tufayli Partiyaga aʼzolik badallarini to‘lay olmaydigan Partiya aʼzolarini badal to‘lashdan muayyan muddatga ozod etishlari mumkin.

20.7. Hududiy partiya tashkilotlarining aʼzolik badallaridan tushadigan oylik va yillik mablag‘lari rejasi hududlarning partiya aʼzolari sonidan va ularning ijtimoiy sharoitidan kelib chiqqan holda Siyosiy Kengash Ijroiya Qo‘mitasi tomonidan belgilanadi.

Hududiy partiya tashkilotlari Kengashlari tomonidan aʼzolik badallari tushumlarining 10 foizi har oyda Partiya Siyosiy Kengash Ijroiya Qo‘mitasi Markaziy apparatining hisob raqamiga o‘tkaziladi.

Aʼzolik badallaridan tushadigan mablag‘larning qolgan qismi Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi tomonidan tasdiqlangan hududiy Partiya tashkiloti Kengashlari, tuman va shahar Partiya tashkilotlari Kengashlarining xarajatlar smetasi asosida mazkur tashkilotlarning ustav faoliyatini moliyalashtirishga sarflanadi.

20.8. Partiyaning yillik byudjeti – Partiyaning daromadlari va xarajatlaridan tashkil topadi. Partiyaning yillik daromadi joriy yil mobaynida kirish va aʼzolik badallari, xayriya yordami, Davlat byudjetidan ajratilgan va qonun hujjatlariga zid bo‘lmagan boshqa faoliyat turlaridan tushadigan mablag‘lardan shakllanib, daromadlar smetasida o‘z aksini topadi. Partiyaning joriy yildagi markaziy va hududiy organlari hamda tashkilotlari ustav faoliyatini taʼminlash uchun xarajat sohalari bo‘yicha taqsimlangan mablag‘lari xarajatlar smetasida mujassamlashadi.

Partiya tashkilotlari aʼzolarining aʼzolik badallari mablag‘laridan, davlat byudjeti tushumlari va boshqa manbalardan shakllangan Partiyaning daromadidan hamda Partiya xarajatlar smetasidan tashkil topgan Partiyaning yillik byudjeti har yili Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasi tomonidan tasdiqlanadi.

Partiya byudjetining ijrosi, Partiya organlari va tashkilotlariga ajratilgan hamda ular tomonidan foydalanilgan mablag‘lar to‘g‘risidagi hisobot har yili Partiya Siyosiy Kengashi Ijroiya Qo‘mitasida ko‘rib chiqilib, partiya Siyosiy Kengashi Plenumi tasdig‘iga kiritiladi va bu haqdagi Plenum qarori partiya aʼzolariga yetkaziladi.

20.9. Hududiy partiya tashkilotlari byudjetlari va ularning ijrosi haqidagi hisobotlar tegishli hududiy Partiya Kengashlari Plenumlarida tasdiqlanadi va quyi partiya tashkilotlari va Partiya aʼzolariga maʼlum qilinadi.

20.10. Partiya mol-mulkini va pul mablag‘larini joriy boshqarish Siyosiy Kengash Ijroiya Qo‘mitasi Markaziy apparati tomonidan amalga oshiriladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, tuman, shahar partiya tashkilotlari mol-mulkini va pul mablag‘larini joriy boshqarish vazifasi, qoida tariqasida, tegishli Kengash raisi yoki (Kengash qarori bilan) rais o‘rinbosarlaridan birining zimmasiga yuklatiladi.

Partiya korxonalari va muassasalarining mol-mulklari va pul mablag‘lari ularning Ustavlari va Nizomlariga asoslangan holda ularning rahbarlari tomonidan boshqariladi.

20.11. Boshlang‘ich partiya tashkilotlari partiya Ustavida belgilangan ishlarni amalga oshirishda tegishli Partiya Kengashlarining qarori bilan Partiyaga o‘tkazilayotgan mablag‘lar va mulklardan foydalanishlari mumkin.

21. PARTIYA FAOLIYATINI QAYTA TASHKIL ETISH VA TUGATISH TARTIBI

21.1. Partiyani qayta tashkil etish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Qurultoy qaroriga binoan amalga oshiriladi.

Partiya faoliyatini tugatish ushbu Ustavda va qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Qurultoy qaroriga binoan yoki Oliy sud qarori asosida amalga oshiriladi. Partiyani qayta tashkil etish yoki faoliyatini tugatish to‘g‘risidagi qaror Partiya Qurultoyida uning barcha tashkilotlari fikri hisobga olingan holda qabul qilinadi. Bu qaror Qurultoyda delegatlarning uchdan ikki qismi yoqlab ovoz bergan taqdirda qonuniy hisoblanadi.

Partiya tugatilganda, uning mol-mulki va mablag‘laridan foydalanish tartibi qonun hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

21.2. Partiya faoliyati tugatilgan taqdirda qolgan mol-mulk aʼzolar, shuningdek rahbar organ aʼzolari yoki Partiya xodimlari o‘rtasida taqsimlanishi mumkin emas hamda undan qonunchilikda belgilangan tartibda foydalaniladi.

22. PARTIYA USTAVI VA DASTURIGA O‘ZGARTIRISH VA QO‘SHIMCHALAR KIRITISH

22.1. Partiyaning Ustavi va Dasturiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar partiya tashkilotlarining fikr-mulohazalari hisobga olingan holda ishlab chiqilgan Siyosiy Kengash taklifiga binoan partiya Qurultoyi qarori bilan kiritiladi. Ushbu masalaga oid qaror Qurultoyda qatnashayotgan delegatlarning uchdan ikki qismidan kam bo‘lmagan ovozi bilan qabul qilinadi.

22.2. Partiya Siyosiy Kengashi Qurultoydan so‘ng Ustavga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga maʼlum qiladi va qayta ro‘yxatdan o‘tkazish uchun unga barcha zarur hujjatlarni taqdim etadi.

23. YAKUNIY QOIDALAR

23.1. Partiyaning davlat organlari va boshqa yuridik shaxslar bilan munosabatlariga tegishli, ushbu partiya Ustavida nazarda tutilmagan masalalar O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O‘zbekiston Respublikasining boshqa Qonun va qonunosti hujjatlariga muvofiq hal etiladi.