KREDIT-MODUL – TA’LIMNING ZAMONAVIY USLUBI

27.10.2022 17:10:45

Adliya vazirligining yuridik texnikumlarida ta’limning kredit-modul tizimi qo‘llanilmoqada. Mazkur tizim Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 10-iyundagi 359-son qarori bilan tasdiqlangan Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligining yuridik texnikumlarida taʼlimning kredit-modul tizimida oʻquv jarayonini tashkil etish tartibi toʻgʻrisida nizom talablari asosida tartibga solingan.

Avvalo shuni ta’kidlash joizki, zamonaviy ta’limning bunday uslubi o‘quv jarayonlarini sifatini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur tizim ta’lim oluvchiga yo‘naltirilgan, ta’lim olish, ta’lim berish va ta’lim oluvchilar bilimini baholash jarayonlarining shaffofligi tamoyili asosida kreditlarni yig‘ish va o‘tkazishdan iboratdir.

Kredit – ta’lim olish natijalariga ko‘ra o‘quvchi tomonidan muayyan fan bo‘yicha o‘zlashtirilgan o‘quv yuklamasining o‘lchov birligi.

Yuridik texnikumlarda o‘quv jarayoni o‘quv (auditoriya mashg‘ulotlari, amaliyot va mustaqil ishlarning tashkil etilishi) va nazorat (modullar bo‘yicha bilimlar o‘zlashtirilishini va ularning natijalarini baholash) tadbirlaridan tashkil topgan.

O‘quv jarayoni o‘quvchilar, pedagog xodimlar va ma’muriyat o‘rtasida ochiq muloqot shaklida o‘quvchiga yo‘naltirilgan yondashuv asosida rejalashtiriladi. Ushbu jarayonda o‘quvchilarning talab va istaklari muhokama qilinadi. Barcha manfaatdor tomonlar ta’lim dasturining yaratilishi va o‘zlashtirilishining konstruktiv muhokamasiga jalb etilishi mumkin. Bunday muhokamalarda o‘quvchilar vakillari ovoz berish huquqi orqali ishtirok etishlari mumkin.

Yuridik texnikumlarda o‘quvchi bir semestrda 30 kredit, bir o‘quv yilida 60 kredit to‘plashi kerak. Semestr davomida o‘quvchi tomonidan o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan kreditlar hajmi o‘quv rejasida ko‘rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o‘z ichiga oladi. O‘quvchi o‘zining shaxsiy ta’lim trayektoriyasini shakllantirishda har bir semestr uchun 30 kredit hajmidagi fanlarni o‘zlashtirishni nazarda tutishi, ular tarkibida o‘quv rejasidagi majburiy fanlar bo‘lishi shart.

Yuridik texnikumlarda kredit-modul tizimi Kredit to‘plash va ko‘chirishning Yevropa modeli (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS)ga muvofiq tashkil qilingan.

O.Boyquvvatov

Adliya vazirligi mas’ul xodimi

Ulashing!

Fikringizni qoldiring

Iltimos javobingizni kiriting

+